Vill du testa dig?

Genom att veta din hivstatus kan du ta hand om din egen och andras hälsa. Det enda sättet att veta är att göra ett hivtest. Om du testar positivt får du tillgång till behandling och medicinering.

De allra flesta får aldrig några symptom på hiv. Många märker det inte alls. Andra kan efter en till två veckor få symtom som påminner om andra virusinfektioner – feber, ont i halsen, svullna körtlar eller utslag. Det enda säkra sättet att få veta om du har hiv är att testa dig.

Var kan jag testa mig?

Hivtest ska enligt lag kunna tas anonymt och kostnadsfritt på landets alla vårdcentraler, husläkarmottagningar och privatläkarmottagningar. Är du under 25 år kan du även testa dig på din ungdomsmottagning.

Detta är bra ställen att testa sig på:

Sexualmedicinskt centrum
Könsmottagningen Sahlgrenska
Infektionsmottagningen Östra sjukhuset

Checkpoint Göteborg

PG Väst driver tillsammans med RFSL Göteborg en mottagning för män och transpersoner som har sex med män. Checkpoint Göteborg erbjuder hivtest med snabbsvar, anonymt och gratis. www.checkpointgoteborg.org

Hur går ett test till?

Ett hivtest är ett blodprov som kan tas på två sätt: i armvecket eller ett stick i fingret. Ett prov från armvecket skickas iväg för analys du får svaret efter ca en vecka. Ett prov som tas i fingret, ett så kallat snabbsvarstest, analyseras direkt i testrummet och resultatet får du efter ca 15 minuter. Ett negativt resultat, ”hivnegativ”, betyder att du inte har några antikroppar mot hiv (förutsatt att det har gått tillräckligt lång tid mellan risktillfället och testet det vill säga 8-12 veckor). Ett positivt testresultat, ”hivpositiv”, betyder att antikroppar mot hiv har upptäckts. Det tyder på hiv, men ett konfirmationstest tas innan en hivdiagnos ställs.

Dela