streck_small_19_beskuren

Positiva Gruppen Väst är en mötesplats för människor berörda av hiv. Det har vi varit i 20 år. Som rättighetsorganisation arbetar vi både stödjande och utåtriktat. Allt vi gör utgår från hivpositivas perspektiv och ledning. På föreningen samlar vi kunskap och erfarenheter som sedan kan delas med andra. Att leva med hiv är olika för olika människor. Vi vänder oss till alla som är berörda av hiv oavsett kön, nationalitet eller sexuell läggning. Framför allt arbetar vi i västra Sverige.